TARIEVEN

Behandeling zonder informatieverstrekking aan de zorgverzekeraar
Deze keuze betekent voor U behoud van privacy en korte wachttijden. U betaalt de factuur dan zelf. Daarbij gelden de volgende tarieven:

Intakegesprek € 75
Individueel consult € 90
Huis- en schoolbezoek € 120
Telefonisch- of email consult € 23,50 (per 15 min.)

Waar mogelijk geef ik kortdurende behandelingen variërend van 5 tot 12 sessies.

Behandeling met informatieverstrekking aan de zorgverzekeraar
U kiest voor vergoeding door de zorgverzekeraar met de bijbehorende informatieverstrekking aan hen. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig en bij deze keuze gelden de volgende regels:

  • Vanuit uw basisverzekering heeft U recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, zonder dat U een eigen bijdrage hoeft te betalen. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. De hoogte van dit eigen risico verschilt ieder jaar. Voor 2018 bedraagt het € 385. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.
  • Door de overheid zijn 4 “zorgzwaarte” producten (kort-middel-intensief-chronisch) vastgesteld. Ieder zorgzwaarte product staat voor een bepaald aantal behandel minuten (dit betreft zowel gespreksduur als voorbereiding- en administratie tijd). Na afronding van het gehele behandeltraject worden de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
  • Voor kinderen tot 18 jaar declareert de PPP conform de Raamovereenkomst Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10).

  • Afzeggingen
    Uw afspraak afzeggen? Doet U dat uiterlijk 48 uur van te voren, dan breng ik geen kosten in rekening. Aan annulering van uw afspraak binnen 48 uur zijn wel kosten verbonden, welke door de verzekeraar niet worden vergoed.